masthead reklam

Masthead reklamda genellikle şu uzantılar kullanılmalıdır, bu formatlarda olmalıdır.  HTML5, JPG, GIF… reklamın görsel boyutları ise;  1000x50px, 1000x250px olmalıdır… Video reklam verilirken fare reklamın alanına girince sesli yayım başlar, fare uzaklaşmış ise ses otomatik kedilmektedir.

masthead internet reklamında Animasyon reklam süresi 15 – 16 saniye, Görüntülü reklamı ise en fazla 30 saniye olması önerilmektedir.

Leave a Reply

Related Post